Riello Net Dialog - NDG

Riello Net Dialog - NDG
UPS характеристики
Мощност от: 
800 VA
Мощност до: 
2000 VA
Тип UPS: 
Line interactive
Изход: 
Стъпков
Входящо напрежение: 
230 V
Изходящо напрежение: 
230 V
Опции: 
Комуникационен порт RS232

NET DIALOG серия включва модели  800-2000VA и използва цифров Line Interactive (VI)технология.
Товарът се захранва от електрическата мрежа посредством  AVR за стабилизиране наизхода, отпадане на захранването и пикове на напрежението, както и електронни филтриза подтискане на пиковете  и времето за превключване. Когато захранването отпадне,товарът се захранва от инвертора с псевдо синусоида за да се осигури достатъчно време на работа за изключване на компютърната система, с помощта на PowerShield2 софтуер.UPS също включва филтрирано гнездо за компютърна мрежа и защита на кабела на телефонната  линия . С разширена възможност за комуникация и управление, NET DIALOG е идеалното решение за малки потребители ,  изискватщи  пълен контрол на електрическата мрежа

Особености:

  • Стабилизиране и филтриране на мрежовото захранване (Line Interactive технология (VI) с AVR и филтри за потискане на смущения в електрическата мрежа)
  • Възможност за студен старт: UPS може да се стартира без захранване от мрежата
  • Автоматично рестартиране при включване на захранването
  • Интегрирана защита на телефон / модем линии
  • Висока надеждност с вградена автоматична функция за тест на батериите.

2 години гаранция

Прикачен файл: